PREMIUM CARD
Pregled proizvoda
Kinder čokolada 100 g
Maloprodajna cijena: 2.20 KM
Akcijska cijena: 2.20 KM
Povrat: 0.07 KM
Premium cijena: 2.13 KM