PREMIUM CARD
Pregled proizvoda
Belgijska čokolada 100 g sorto
Maloprodajna cijena: 4.95 KM
Akcijska cijena: 4.95 KM
Povrat: 0.15 KM
Premium cijena: 4.80 KM